Culprits


september is finally here and i do feel more calm than the previous months. this year has been hell for as well as the past. but why complain when i can tell you all in words about how it is to live and be abused in what these people call the “best country in the world.

i am bought to norway without my concent and would change this life for everything else. but now that i am over 35 years i am blessed to be breathing and seeing the sun. i will not say it has all been bad but mainly i have been abused. by almost everybody in my life but i have deleted them now or as they say “blocked you in facebook. after years with emotional abuse from some of the people. i have cut them out like garbage and cigarettes. to me they have never meant nothing at all because all they do is lie cheat use violence and drink. the words that they use are mainly negative and they spread rumors and lies about almost everybody. i have never wished for them so the loss is not big. but of course i am broken because i have been there for them. but my pride is stronger than these fake people style so it so easy to just say goodbye.

i have been blamed by the girl and she has said to my mom “it is her fault i have no friends had to go to a psycholog and all that. mom you have to pay! the boy is a racist and violent or they both actually are. but some years ago he was kinder than now. these people seem ignonrant and unintelligent to me because all they do is copy cut and paste. thus i really do not know because all their socialmedia is secret. so their life is probably fake with the lies inbetween. as expected of course some people believe in lies and i do not have any energy to tell them otherwise.

this situation and abuse i have been through is hard because again i have been exposed to violence and harm. i wish for a capitol punhisment for these crimes and for the criminals to pay their way in life. in this country the rapers run freely in the streets. where they have goals to fuck at least a new girl every day. i do not know how a person can go through with this. but when i look back at the raper i only see stupidity in his eyes. thinking you are something when you are so ugly and violent is somewhat a laughing stock for the real market! and these people of course are in a group but not a popular one just a messenger thing. i think they have a deal where they drug girls and take them home because everything i have been through since i met them is in shadows. of course the other one broke my ribs and made some friends delete the police report from the prison they work in. i know cause they called me on a number unknown from a prison in oslo norway and i have met them once. i do not remember the names but i know the culprit and his fucked up family so to tell you all karma will hit you!

for the last one he is an fake and someone i dated he has used and abused me as well. the last he did after he got me pregnant was strungle me 3 times in a row. i lost my breath and almost died my neck and throat got crushed and the voice dissapeard. and i lost the unborn beacuse of all of this violence so now i am done with you sociopathic unempathic dumb people. this country is filled with so much criminality and fake news that even the politician parties are in on it! as for the terrorattack here in oslo they all might have a connection because these actions against me remind me of death and blackness. the others that think they have gotten a pass should look back and know that you are breaking all the laws. getting friends to come up to me is not smart when you have restrittiva and not doing your job policeofficer it is bad i have to say. but i know you know so i will see what happens next.

much love

Verdens Hoelet


det er noe med dette landet som absoslutt ikke stemmer overens med hva dere nordmenn tenker om dere selv. for eksempel at dere har satt dere som “nummer 1 i verden! i en verden hvor det finnes saa mange andre land som er saa mye bedre aa leve og aa vaere i enn detta landet. dette landet har faktisk kun fjellnatur igjen aa skryte av utenom fjordene da. men hvilke land har ikke fjell og fjorder?

dette er verdens dyreste land selv for dere norske som tro dere er rike. men hva gjoer dere egentlig? jo dere oedelegger jorda havet naturen menneskene ved aa late som dere er intelligente. ved aa utgi dere for aa vaere medmenneskelig og ved aa voldta og baksnakke alle dere moeter. dere synes det er skummelt med utlendinger og folk som snakker et annet spraak enn norsk. men hvor mange er det ikke som forstaar dette simple spraaket men ikke toer aa uttale et norsk ord fordi de er redde for negative bemerkninger tror dere? er det slik at dere tror dere er perfekte fordi dere er fyrtaarn? hva i helvete er det dere egentlig gjoer med livene deres? ikke en dritt skal jeg si dere! mange av dere har jobber som tilsier at dere burde vaere baade utdannet og proffesjonelle. men aerlig skal jeg si dere at jeg har moett saa mange analfabete innbisile uintelligente folk paa min vei at det halve kunne lenge vaert nok! dere har trynetillegg og betaler for karakterer som er ubrukelig. dere stjeler verdisaker av oss som har brukt tid og penger paa aa finne unike ting. dere sprer sykdommer rykter og dop som om det skulle vaert livets vann. men i enden hvem bryr seg? jo egentlig bryr alle seg paa hver sin maate fordi dette gaar utover flere enn dere aner. for detta gaar utover de neste generasjonene i verden! for nesa deres er hverken nilfisk eller noe aa skryte av. nei for den er jo full av kokain heroin fentanyl og amfetamin! jaja selvfoelgelig er det greit aa ljuge og tro en er bedre enn andre. det er jo bortkasta tid aa leve redelige og aerlige liv er det ikke? la meg se hvor mange av dere som egentlig er kriminelle med prikker og voldsstraffer paa dere!

vil si at dere alle hoerer hjemme paa samme sted og det er faktisk i soepla med resten av dritten som raatner og forsvinner! slik dere gjoer mot jordkloden og oss mennesker som er ute etter fred og samhold! jeg skulle oenske dere kunne faa aapna opp dissa lukka hjerneflappene deres og banka inn litt ekte vett og ren informasjon som henger paa greip med 2017 og resten av verden! tror dere virkelig detta la det er det beste landet? ingen vil jo egentlig vaere her ; eneste grunnen er kontantstoetten og at det er enkelt for mange aas nylte paa staten!

for aa stille opp aa gjoere noe for oss som virkelig sliter og blir mishandla er dere jo for evneveike til aa klare aa gjoere nesten alle sammen! saa da er det vel et par ord til ettertanke da eller det enda en unnskyldning for aa drikke ruse seg feste eller bruke kredittkort og dop?

much love

Dop Landet Norge


jeg bor i en by som kaller seg en hovedstad men hva er egentlig denna byen laga av? jo nu etter 15 lange aar her skal jeg fortelle dere at her er det faen meg bare horeri dop kriminelle og korrupsjon. folk har jobber hvor de tror de er noe men hva gjoer disse folka egentlig? jo de drikker ruser seg og har barn. er dette riktig? er dette et samfunn hvor barn skal vokse opp?

i denna lille byen hvor egentlig ingen turister vil oppholde seg av forskjellige grunner. flyr folk rundt og tror de er noe fordi de spiller playback og sminker seg. kler seg i en stil som ikke passer kroppen og tror de er flotte fordi noen smiler til dem. paa toppen av dette er denne byen full av skapnarkomane. ikke et vondt ord om dere som er narkomane men dette er til dere nynarkomane og partydopere. dere som tror dere er uroerlig fordi dere tror dere er noe i bylivet. jeg ser en forandring som er forkastelig. hvor dere setter yngre og yngre paa dop og tvinger de inn i et liv ingen burde vaere i. alle utlendinger som nu er narkomane som knekker i knaerna og ikke skjoenner hvem de er. veit dere at dere oedelegger fremtiden deres? veit foreldrene deres hva dere holder paa med? nei det er ikke saa synlig paa utenlandske mennesker at de bruker heroin men jeg ser dere. overalt i hele denna byen som en gang var saa fin og som folk kunne gaa rundt i uten aa vaere engstelig for aa bli voldtatt rusa ned eller overfalt.

dere har hatt bra jobber hvor dere sitter og tar kokain i skjul og selger dop til folk paa baade deltid og heltid. dere har barn paa deling og ruser dere baade paa deltid og heltid. dere forgifter folk med sykdommer og loegner om oss som ikke lever dette helvetes livet. men sliter paa grunn av mishandling eller overgrep. dere starter utesteder festivaler hvor det selges dop i skjul og tror dere kan komme dere unna ved aa bruke sex og penger. hva i helvete er dette for et land? velferdstaten norge setter dere som er misbrukere foran oss som virkelig har problemer eller vaert igjennom og har alvorlige sykdommer. dere sykemelder dere og jukser dere til stoette fra nav ved aa klippe lime og kopiere historier fra nettet. dere sminker dere og tar paa solbriller for at dere liksom skal se ordenlig ut! skjoenner dere ikke at dere begynner aa lukte sykdommer og dop lang vei? er det saa lite intelligens i disse generasjonen at dere velger aa ruse dere for aa tro dere er noe? vil dere virkelig ende opp med sproeyta i armen?

der dere sitter i laante leiligheter eller arva hus og pusser opp og stapper dere fulle av dop og klipper og limer for aa faa enda mere penger fra nav og familie. er detta riktig? er det dette skattepengene vaare skal gaa til? jeg tipper mange av dere jobber svart og driter i aa betale skatt! jeg tipper dere gjoere innbrudd og stjeler av oss som er aerlige. vi som vil ha et samfunn hvor folk kan smil og le igjen. jeg tipper dere loeper rundt og lager loegner sladrer og planter ting for at det skal gaa utover oss andre som aldri har gjort noe galt. jeg tipper mange av dere allerede egentlig er paa heroinen uten aa innroemme det. men hva i helvete har det egentlig aa si naar dere har gravd deres egen grav?

vil dere virkelig stoette disse menneskene som tar egne valg og bruker dop og tror at det er en grunn til aa faa hjelp av staten eller nav. skjoenner dere ikke at misbruk er et valg en enkelt person tar og at det absolutt ikke hoerer hjemme noe sted utenom gatelangs i en asfaltjungel hvor dere kun oedelgger hverandre tilslutt?

ja det er en trist skjebne ja dere burde faa hjelp men hvorfor skal dere gaa foran oss som trenger hjelp er det store spoersmaalet? veit dere at dere selv har ansvar for aa komme dere ut av narkohelvete og at det ikke er en grunn til aa late som dere er syke eller sliter psykisk?

veit dere at rus og psykiatri egentlig ikke hoerer sammen? for det er helt naturlig aa faa medfoelse for mennesker med rusproblemer og ville hjelpe. men i enden er det kun deg og ditt problem. saa hvorfor er dette stoetteapparatet saa skuddsikkert mens det aa vaere utsatt for mishandling blir sett paa som aa vaere gal?

much love